Rutt

Rutten är officiellt utmätt. Längs med rutten finns bord med vatten, sportdryck (på alla), saltgurka, bananer, russin. Kilometerskyltar utsatta med en kilometers mellanrum och vid korsningarna vägvisare.

Blå linje = 1/1 & 1/2 Maraton

Röd linje (på vägen målat med grönfärg) = 1/4 Maraton De som löper 1/4 maraton löper emot maratonarna, vänligen håll till höger om ni möter någon!


HUOM! Maratonin ja ½ maratonin reittiin on tullut muutoksia. Campingalueelle ei mennä ollenkaan, sen sijasta juostaan Lähteentie suoraan kierretään Ahjokuja sitten jatketaan Lähdetietä kappelisatamantielle kadermokadun risteykseen sieltä oikealle Hirvikalliontielle halmstadinkadulle ja suoraan maaliin.

OBS en liten ändring i maraton och ½ maraton rullen. Rutten går INTE in på campingen utan man löper källvägen fram rundar Assjegränd fortsätter igen på Källvägen ända till kapellhamnsvägen i hörnet av Kadermogatan viker man av till höger till Älgbergsvägen och löper mot Halmstadsgatan och sedan Halmstadsgatan ner till mål.